วิธีตรวจสอบสารอันตรายด้วยตนเอง
  1.  ตรวจหา สารไฮโดรควิโนน : ให้นำน้ำผงซักฟอกเข้มข้น หยดใส่กระดาษทิชชู่ที่ป้ายครีมไว้ ทิ้งไว้สักครู่ถ้าครีมเปลี่ยนเป็นสี น้ำตาลไหม้-ดำ แสดงว่ามีสารต้องห้ามไฮโดรควิโนนค่ะ
  2.  วิธีหาสา รสเตียรอยด์ : ให้เอาครีมมาทาบริเวณข้อพับ หรือท้องแขนแล้วปิดพลาสเตอร์ไว้ 6 ชม. แล้วแกะออก  ถ้าสีผิวบริเวณที่ปิดพลาสเตอร์ไว้เปลี่ยนเป็นซีด(แบบผิดปกติ) แสดงว่ามีสารต้องห้ามสเตียรอยด์ค่ะ  ถ้าซีดแบบเวลาติดพลาสเตอร์ติดแผลแล้วเอาออกไม่ใช่นะคะ..

    และทุกท่าน สามารถเข้าไปดูรายชื่อครีมที่อย.ประกาศว่ามีสารอันตรายได้จากเว็บไซด์ www.fda.moph.go.th นี้ นะคะ